ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967.
Παρακολούθησε μαθήματα φωτογραφίας στον «Φωτογραφικό Κύκλο» το 1992 όπου έκτοτε είναι μέλος.
Έχει εκθέσει φωτογραφίες σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το 1997 κυκλοφόρησε βιβλίο με φωτογραφίες του με τίτλο «Το Δωμάτιο».
Το 1998 συμμετείχε με φωτογραφίες του στο λεύκωμα «Κύπρος- Έξι φωτογραφικές διαδρομές».
Έχει διδάξει φωτογραφία στην Κοινότητα Απεξάρτησης «Διάβαση» και στο “ State University of  N.Y” στην Αθήνα.

Born in Athens in 1967.
He attended photographic seminars in Photocircle in 1992 where he is since a member. 
He has exhibited in several group and solo exhibitions in Greece and abroad. He has taught photography for three years in Athens.
In 1997 he had a photographic monograph called “The room” published and in 1998 he participated in an album for the Cyprus Ministry of Culture called
“Cyprus, six photographic journeys”.


Back to Top